PL EN RU

Przekładniki prądowe JK 24 na kabel SN

Przekładniki prądowe JK 24 na kabel SN

Przekładniki prądowe typu JK 24 przeznaczone są do nasuwania na kable energetyczne jednożyłowe średniego napięcia do 24 kV. Kabel energetyczny przeprowadzony przez okno przekładnika spełnia rolę uzwojenia pierwotnego oraz izolacji głównej.

Zastosowanie przekładnika typu JK 24 umożliwia eliminację stosowanych zazwyczaj przekładników wsporczych, które w polu rozdzielni zajmują wiele miejsca.
Przekładniki prądowe JK 24 mogą być montowane na dowolnych rodzajach kabli energetycznych z izolacją suchą i zakończonych dowolnego rodzaju głowicami kablowymi.

Przekładniki prądowe JK 24 produkowane są w sześciu wielkościach okna; średnice okna wynoszą 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm i 120 mm, co umożliwia założenie przekładnika JK 24 na odpowiedni kabel przygotowany do zakończenia głowicą kablową.

Przekładniki spełniają wymagania normy przedmiotowej PN-IEC44-1, maja aprobatę Głównego Urzędu Miar dla klasy dokładności 0,5 i mogą być legalizowane. Legalizacja przekładników dokonywana jest w naszym laboratorium.

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Znamionowe prądy pierwotne Ipr = 30 ÷ 750 A
Znamionowy prąd wtórny Isr = 5 A
(inne wartości do uzgodnienia)
Znamionowe moce Sr = 5 ÷ 15 VA
Znamionowa częstotliwość 50 Hz
Dopuszczalne trwałe przeciążenie Icth = ext. 120%
(po uzgodnieniu do 200%)
Obciążalność zwarciowa cieplna 1s Ith = 100 * I1n
(inne wartości do uzgodnienia)
Obciążalność zwarciowa dynamiczna bez ograniczenia (zależna od układu)
Napięcie probiercze izolacji obwodów wtórnych 3 kV
Najwyższe napięcie znamionowe
pierwotne odpowiada napięciu kabla
do 24 kV
Zakres pracy w temperaturze otoczenia od 248 K (–25°C) do 323 K (50°C)

Specyfikacja produktu

Wykonanie przekładnika
liczba obwodów wtórnych
klasa dokładności
Przekładniki prądowe typu JK 24 dla kabli średniego napięcia
Średnica
okna
Ø30
Średnica
okna
Ø40
Średnica
okna
Ø60
Średnica
okna
Ø80
Średnica
okna
Ø100

Pomiarowy 1-rdzeniowy
klasy dokładności 0,5; FS10
oznaczenie „P”

60 ÷ 300 A 60 ÷ 500 A 100 ÷ 750 A 150 ÷ 750 A 150 ÷ 750 A

Pomiarowy 2-rdzeniowy
klasy dokładności 0,5; FS10
oznaczenie „2P”

100 ÷ 300 A 125 ÷ 500 A 125 ÷ 750 A 150 ÷ 750 A 300 ÷ 750 A

Zabezpieczeniowy 1-rdzeniowy
klasa dokładności 10P 10
oznaczenie „Z”

30 ÷ 300 A 30 ÷ 500 A 40 ÷ 750 A 75 ÷ 750 A 60 ÷ 750 A

Zabezpieczeniowy 2-rdzeniowy
klasa dokładności 10P 10
oznaczenie „2Z”

50 ÷ 300 A 60 ÷ 500 A 100 ÷ 750 A 150 ÷ 750 A 200 ÷ 750 A

Pomiarowy + zabezpieczeniowy
2-rdzeniowy
klasy dokładności 0,5; FS10 – 10P 10
oznaczenie „PZ”

75 ÷ 300 A 100 ÷ 500 A 125 ÷ 750 A 200 ÷ 750 A 300 ÷ 750 A
pobierz specyfikację pobierz specyfikację pobierz specyfikację pobierz specyfikację pobierz specyfikację pobierz specyfikację

Żyła powrotna kabla musi przechodzić przez okno przekładnika i być cofnięta przed przekładnik, co widać na schemacie obok.

Obwody wtórne przekładników mogą być:

  • pomiarowe jednordzeniowe w klasie dokładności 0,5 (oznaczenie „P”),
  • pomiarowe dwurdzeniowe w klasie dokładności 0,5 (oznaczenie „2P”),
  • zabezpieczeniowe jednordzeniowe w klasie 10P 10 (oznaczenie „Z”),
  • zabezpieczeniowe dwurdzeniowe w klasie 10P 10 (oznaczenie „2Z”),
  • pomiarowe i zabezpieczeniowe dwurdzeniowe w klasie 0,5 + 10P 10 (oznaczenie „PZ”).

Ogólne parametry techniczne podane są w tabeli poniżej.
Dokładne parametry – moce w klasach dokładności znajdują się w plikach PDF.