PL EN RU

Przekładniki do wyłącznej współpracy z przekaźnikami MiCOM P210 i MiCOM P211 firmy AREVA T&D

Przekładniki do wyłącznej współpracy z przekaźnikami MiCOM P210 i MiCOM P211 firmy AREVA T&D

Przekładniki prądowe do zabezpieczeń stosuje się do zasilania zabezpieczeń przekaźnikowych. Zapewniają one poprawną transformację prądów znacznie większych od znamionowych w stanach awaryjnych przetężeniowych lub zwarciowych, przy których zabezpieczenia powinny zadziałać poprawnie.

  • IZK z otworem do nakładania na kabel
  • IZS z otworem do nakładania na szynę
  • IZW z zaciskami uzwojenia pierwotnego

Dla przekładników tych nie podano parametrów uzwojenia wtórnego, lecz tylko przekładnię, typ przekaźnika oraz przekrój przewodu i maksymalne odległości zacisków przekaźnika od przekładnika.

Informacje potrzebne do zapewnienia pracy przekładnika w klasie dokładności do zabezpieczeń 5P i granicznym współczynniku dokładności ALF = 15 są podane dla każdego typu przekładnika. Gwarantuje to poprawną współpracę przekładnika z przekaźnikiem w układzie zapezpieczeniowym według schematów nr 1 i 2.

Zapytaj o produkt

Specyfikacja produktu

Typ/Dane techniczne Zakres prądów pierwotnych
z uzwojeniem pierwotnym

IZW 1; IZW 2

pobierz specyfikację

5 ÷ 300 A
z otworem na kabel

IZK 1; IZK 2

pobierz specyfikację

50 ÷ 600 A

IZK 3

pobierz specyfikację

125 ÷ 1500 A
z otworem na szynę

IZS 1; IZS 2; IZS 3

pobierz specyfikację

150 ÷ 2000 A
schemat 1 schemat 2

Układy te są przeznaczone do ochrony silników przed:

  • przeciążeniem,
  • niedociążeniem,
  • asymetrią prądów fazowych,
  • zanikiem fazy,
  • nadmiernym wzrostem temperatury.

Przekładniki są wykonane w klasie dokładności do zabezpieczeń 5P o granicznym współczynniku dokładności ALF = 15. Zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 61869-1:2009 i PN-EN 61869-2:2013-06 dopuszczalny błąd prądowy mieści się w granicach ±1% przy znamionowym obciążeniu i znamionowym prądzie.

Wariant ten ma tę zaletę, że projektant nie musi się zastanawiać nad właściwym doborem przekładnika z przekaźnikiem, ponieważ poprawne działanie tego układu zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

Schemat 1

Przykład aplikacji dla rozruchu bezpośredniego z wykorzystaniem zabezpieczeń silników typu MiCOM P210 (wersja: 4–19,75 A, 230 V AC) lub P211 (wersja: 4–6 A, 230 V AC lub 24–230 V AC/DC) współpracujących z przekładnikami typu IZW, IZK lub IZS.

Schemat 2

Przykład aplikacji dla rozruchu „gwiazda-trójkąt” z wykorzystaniem zabezpieczeń silników typu MiCOM P210 (wersja: 4–19,75 A, 230 V AC) lub P211 (wersja: 4–6 A, 230 V AC lub 24–230 V AC/DC) współpracujących z przekładnikami typu IZW, IZK lub IZS.