PL EN RU

Przekładniki prądowe nn z otworem na kabel

Przekładniki prądowe nn z otworem na kabel

Przekładniki prądowe typu ELA przystosowane są do nałożenia na kabel lub szynę i mocowania do konstrukcji. Przekładniki mogą pracować w zakresie temperatur otoczenia od 248 K (–25°C) do 328 K (55°C) w normalnych warunkach wnętrzowych oraz w warunkach o zwiększonym narażeniu na czynniki środowiskowe, np.: na statkach pełnomorskich, w górnictwie, w przemyśle chemicznym.

Przekładniki ELA mają podwyższoną wartość najwyższego dopuszczalnego napięcia do 1,2 kV, a znamionowego napięcia probierczego izolacji do 6 kV. Umożliwia to szersze zastosowanie tych aparatów.

Przekładniki spełniają wymagania norm PN-EN 61869-1:2009 i PN-EN 61869-2:2013-06 oraz posiadają Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą mającą akredytację PCA.

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Znamionowy prąd pierwotny Ipr = 20 ÷ 1500 A
Znamionowy długotrwały prąd cieplny Icth = ext. 120%, na życzenie 200%
Znamionowy prąd wtórny Isr = 5 A lub 1 A
Znamionowe obciążenie Sr = 0,5 ÷ 40 VA
Klasy dokładności 0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5; 1; 3
Przekładniki ELA w klasach dokładności 0,2S; 0,5S oraz 0,2; 0,5 mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar. Zakładana jest wówczas cecha wzorcowania
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny 1s Ith = 60 * Ipr
Znamionowy prąd dynamiczny Idyn = 2,5 * Ith
Znamionowa częstotliwość fr = 50 ÷ 60 Hz
Najwyższe dopuszczalne napięcie Um = 1,2 kV
Znamionowe napięcie probiercze Up = 6 kV
Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS5 (inna wartość po uzgodnieniu)

Specyfikacja produktu

Typ/Dane techniczne

Zakres prądów pierwotnych

Znamionowe obciążenie

Klasa dokładności

Znamionowy prąd wtórny

ELA 0
Ø16 lub Ø22

pobierz specyfikację

20 ÷ 300 A

0,5 ÷ 10 VA

0,5; 1; 3; 5

5 A lub 1 A

ELA 1
Ø22, Ø31 lub Ø41

pobierz specyfikację

50 ÷ 1000 A

1 ÷ 15 VA

0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ELA 1
o dwóch zakresach pierwotnych
Ø22, Ø31 lub Ø41

pobierz specyfikację

50 ÷ 800 A

1,5 ÷ 30 VA

0,5; 1; 3

ELA 1
o wielu zakresach prądów pierwotnych
Ø22, Ø31 lub Ø41

pobierz specyfikację

5 ÷ 200 A

1,5 ÷ 10 VA

0,5; 1; 3

ELA 1
szybko nasycające się
(FS2) Ø22, Ø31 lub Ø41

pobierz specyfikację

50 ÷ 600 A

4 ÷ 40 VA

3

ELA 2
Ø60

pobierz specyfikację

75 ÷ 1500 A

2,5 ÷ 15 VA

0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ELA 3
Ø90

pobierz specyfikację

150 ÷ 1500 A

2,5 ÷ 15 VA

0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S