PL EN RU

Przekładniki prądowe nn o znamionowym prądzie wtórnym Isn = 20 mA

Przekładniki prądowe nn o znamionowym prądzie wtórnym Isn = 20 mA

Przekładniki o prądzie wtórnym 20 mA spełniają wymagania normy PN-EN 60044 dla klas dokładności 0,5 i 1 w przedziale znamionowego prądu pierwotnego od 5% do 120% przy obciążeniu od 50% do 100% mocy znamionowej. W klasie 3 w zakresie prądu od 50% do 100% oraz mocy od 50% do 100%.

Przekładniki typu ELA 0m o przekładniach 1 A/20 mA i 5 A/20 mA mogą pracować w obwodach wtórnych przekładników prądowych.

Zaletą naszych przekładników jest ich duża krótkotrwała wytrzymałość cieplna 1-sekundowa Ith = 60 * Ipn.

Uwaga! W stanie nieobciążonym obwód wtórny musi być zwarty!

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Znamionowy prąd wtórny Isr = 20 mA
Znamionowy prąd pierwotny Ipr = 1 ÷ 2000 A
Dopuszczalne stałe przeciążenie Icth = ext. 120%
Znamionowe obciążenie Sr = 50 ÷ 750 Ω
Klasa dokładności

0,5; 1; 3

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny 1s Ith = 60 * Ipn
Znamionowy prąd dynamiczny dla
przekształtników z uzwojeniem pierwotnym i na kabel
Idyn = 2,5 * Ith
Znamionowy prąd dynamiczny dla
przekształtników na szynę
Zależy od układu szyn (praktycznie nieograniczony)
Znamionowa częstotliwość fr = 50 ÷ 60 Hz
Najwyższe dopuszczalne napięcie Um = 0,72 kV lub 1,2 kV
Znamionowe napięcie probiercze Up = 3 kV lub 6 kV

Specyfikacja produktu

Typ/Dane techniczne Zakres prądów pierwotnych Znamionowy prąd wtórny Klasa dokładności
z uzwojeniem pierwotnym

ELA 0m

pobierz specyfikację

1 ÷ 20 A 20 mA 0,5

ELA 1m W20

pobierz specyfikację

5 ÷ 300 A
z otworem na kabel

ELA 0m

pobierz specyfikację

50 ÷ 150 A 20 mA 0,5

ELA 1m

pobierz specyfikację

50 ÷ 600 A 0,5; 1; 3
z otworem na szynę

ISN 1m

pobierz specyfikację

50 ÷ 800 A 20 mA 0,5; 1; 3

ISN 2m

pobierz specyfikację

100 ÷ 1250 A

ISN 3m

pobierz specyfikację

400 ÷ 2000 A 1

ISN 30m

pobierz specyfikację

300 ÷ 2000 A

ISN 31m; ISN 32m

pobierz specyfikację

500 ÷ 3000 A

ISN 4m

pobierz specyfikację

500 ÷ 3000 A