PL EN RU

Przekładniki prądowe nn do nakładania na szynę

Przekładniki prądowe nn do nakładania na szynę

Przekładniki prądowe typu ISN przeznaczone są do montażu bezpośrednio na szynach toru prądowego. Przekładniki mogą pracować w zakresie temperatur otoczenia od 248 K (–25°C) do 328 K (55°C) w normalnych warunkach wnętrzowych oraz w warunkach o zwiększonym narażeniu na czynniki środowiskowe, np.: na statkach pełnomorskich, w górnictwie, w przemyśle chemicznym.

Przekładniki ISN w czasie montażu nasuwa się na szyny toru prądowego. Unieruchomienie przekładnika uzyskuje się poprzez docisk wkrętów mocujących.

Przekładniki spełniają wymagania norm PN-EN 61869-1:2009 i PN-EN 61869-2:2013-06 oraz posiadają Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą mającą akredytację PCA.

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

/files/1864136621/file/221.pdfZnamionowy prąd pierwotny Ipr = 30 ÷ 5000 A
Znamionowy długotrwały prąd cieplny Icth = ext. 120%, na życzenie 200%
Znamionowy prąd wtórny Isr = 5 A lub 1 A
Znamionowe obciążenie Sr = 0,5 ÷ 40 VA
Klasy dokładności

0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5; 1; 3
Przekładniki ISN w klasach dokładności 0,2S; 0,5S oraz 0,2; 0,5 mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar. Zakładana jest wówczas cecha wzorcowania

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny 1s Ith = 60 * Ipr
Znamionowy prąd dynamiczny Zależy od układu szyn (praktycznie nieograniczony)
Znamionowa częstotliwość fr = 50 ÷ 60 Hz
Najwyższe dopuszczalne napięcie Um = 1,2 kV
Znamionowe napięcie probiercze Up = 6 kV
Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS5 (inna wartość po uzgodnieniu)

Specyfikacja produktu

Typ/Dane techniczne Max. wymiar szyn Zakres prądów pierwotnych Znamionowa moc Klasa dokładności Znamionowy prąd wtórny

ISN 0
dla poziomych szyn

pobierz specyfikację

20 x 6 mm 30 ÷ 300 A 0,5 ÷ 10 VA 0,5; 1; 3; 5 5 A lub 1 A

ISN 1
dla poziomych szyn

pobierz specyfikację

20 x 10 mm
30 x 10 mm
40 x 10 mm

50 ÷ 800 A 1 ÷ 15 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ISN 2
dla poziomych szyn

pobierz specyfikację

20 x 10 mm
30 x 10 mm
40 x 10 mm
50 x 10 mm

50 ÷ 1200 A 1 ÷ 15 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ISN 2
dla poziomych szyn

pobierz specyfikację

60 x 10 mm
60 x 30 mm
2 x 60 x 10 mm
75 ÷ 1250 A 1 ÷ 15 VA

0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ISN 2
o dwóch zakresach pierwotnych
dla poziomych szyn

pobierz specyfikację

40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
100 ÷ 1200 A 2,5 ÷ 20 VA 0,5; 1; 3

ISN 3
dla poziomych szyn

pobierz specyfikację

60 x 10 mm
80 x 10 mm
2 x 60 x 10 mm
2 x 80 x 10 mm
100 ÷ 2500 A 2,5 ÷ 15 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ISN 30
dla pionowych szyn

pobierz specyfikację

40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
2 x 40 x 10 mm
2 x 50 x 10 mm
2 x 60 x 10 mm
100 ÷ 2000 A 2,5 ÷ 15 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ISN 31; 32; 33
dla pionowych szyn

pobierz specyfikację

2 x 80 x 10 mm
2 x 100 x 10 mm
2 x 120 x 10 mm
300 ÷ 3000 A 5 ÷ 30 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ISN 4
dla poziomych szyn

pobierz specyfikację

2 x 80 x 10 mm
2 x 100 x 10 mm
3 x 80 x 10 mm
3 x 100 x 10 mm
500 ÷ 3000 A 5 ÷ 30 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ISN 40; 41; 42; 43; 44
dla pionowych szyn

pobierz specyfikację

3 x 60 x 10 mm
3 x 80 x 10 mm
3 x 100 x 10 mm
3 x 120 x 10 mm
3 x 160 x 10 mm
1000 ÷ 5000 A 5 ÷ 30 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ISN 4S
dla poziomych szyn

pobierz specyfikację

2 x 120 x 10 mm 1000 ÷ 4000 A 5 ÷ 30 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ISN 5
dla poziomych szyn

pobierz specyfikację

2 x 140 x 10 mm 2000 ÷ 4000 A 5 ÷ 30 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
5 A