PL EN RU

Przekładniki napowietrzne ELA N

Przekładniki napowietrzne ELA N

Przekładniki prądowe typu ELA N przeznaczone są do zasilania obwodów prądowych w układach pomiarowych urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 0,72 kV, do nałożenia na kabel, szynę lub izolator przepustowy po stronie nn transformatora.

Przekładniki mogą pracować w zakresie temperatur otoczenia od –35°C do +40°C w warunkach napowietrznych oraz wnętrzowych.

Strona wtórna przekładnika wyprowadzona jest za pomocą przewodu o określonym przekroju żył i wybranej długości. Moc podawana jest na końcu tych przewodów.

Przekładniki w klasach dokładności 0,2 i 0,5 oraz 0,2S i 0,5S mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar.

Zapytaj o produkt

Dane techniczne

Znamionowy prąd pierwotny Ipr = 75 ÷ 1500 A
Znamionowy długotrwały prąd cieplny Icth = 120% * Ipn
Znamionowy prąd wtórny Isr = 5 A
Znamionowe obciążenie Sr = 1 ÷ 2,5 VA
Klasy dokładności

0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5
Przekładniki ELA N mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny 1s Ith = 60 * Ipn
Znamionowy prąd dynamiczny Idyn = 2,5 * Ith
Znamionowa częstotliwość fr = 50 ÷ 60 Hz
Najwyższe dopuszczalne napięcie Um = 0,72 kV
Znamionowe napięcie probiercze Up = 3 kV
Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS5
Stopień ochrony IP 44

Specyfikacja produktu

Typ/Dane techniczne Średnica okna Zakres prądów pierwotnych Znamionowa moc Klasa dokładności Znamionowy
prąd wtórny

ELA 1N

pobierz specyfikację

Ø41 75 ÷ 1000 A 1 ÷ 2,5 VA 0,2S; 0,5S;
0,2; 0,5;
5 A

ELA 2N

pobierz specyfikację

Ø60 200 ÷ 1500 A 1 ÷ 2,5 VA 0,2S; 0,5S;
0,2; 0,5;

ELA 3N

pobierz specyfikację

Ø90 400 ÷ 1500 A 1 ÷ 2,5 VA 0,2S; 0,5S;
0,2; 0,5;