PL EN RU

Przekładnik prądowy laboratoryjny typu ILA 3

Przekładnik prądowy laboratoryjny typu ILA 3

Przekładniki ILA 3 przeznaczone są do dokładnych pomiarów prądów przemiennych w szerokim zakresie prądów pierwotnych.

Ipr = 0,25 ÷ 600 A

Przekładniki te są przekładnikami wielozakresowymi.
Spełniają wymagania normy PN-EN 60044-1.

Przekładniki mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar. Dostarczane jest wówczas świadectwo zawierające dokładne wartości błędów.

Parametry przekładników ILA 3 predysponują je do stosowania w pomiarach atestacyjnych w laboratoriach i warsztatach. Mogą być one także wykorzystywane w celach pomiarowych i dydaktycznych w laboratoriach wyższych uczelni oraz innych szkołach technicznych.

Podstawowe parametry przekładników typu ILA 3:

  • klasa dokładności: 0,2,
  • znamionowe prądy wtórne: 1 A; 5 A lub 1 A i 5 A,
  • najwyższe dopuszczalne napięcie: 0,72 kV,
  • znamionowe napięcie probiercze: 3,0 kV,
  • znamionowa częstotliwość: 50 Hz.

Po uzgodnieniu przekładniki ILA 3 mogą być wykonywane:

  • w klasach dokładności 0,2S; 0,5S; 0,5,
  • z innymi zakresami znamionowych prądów pierwotnych i wtórnych.
Zapytaj o produkt

Specyfikacja produktu

Zakresy prądów pierwotnych Moc w klasie
dokładności
Wykonanie Masa
0,25 A; 0,5 A; 1 A; 2 A; 5 A;
10 A; 15 A; 20 A; 30 A; 50 A
5 VA kl. 0,2 lub
10 VA kl. 0,2
bez
szyny
ok. 7,0
1 A; 2 A; 5 A; 10 A; 15 A; 20 A;
30 A; 50 A; 75 A; 100 A
5 VA kl. 0,2 lub
10 VA kl. 0,2
bez
szyny
ok. 7,0
1 A; 2 A; 5 A; 10 A; 20 A;
50 A; 75 A; 100 A; 400 A
5 VA kl. 0,2 z
szyną
ok. 7,5
1 A; 2 A; 5 A; 10 A; 20 A; 50 A;
75 A; 100 A; 150 A; 200 A; 600 A
5 VA kl. 0,2 lub
10 VA kl. 0,2
z
szyną
ok. 7,5

Laboratoryjny przekładnik prądowy ILA 3; zakres prądów pierwotnych 1 ÷ 100 A; prąd wtórny 5 A; moc 10 VA; kl. 0,2.