PL EN RU

Przekładnik napięciowy niskiego napięcia typu US 1,2m

Przekładnik napięciowy niskiego napięcia typu US 1,2m

Zastosowanie przekładników napięciowych, umożliwiających pośredni pomiar napięcia, ma na celu:

  • zapewnienie personelowi obsługującemu przyrządy pomiarowe i przekaźniki w rozdzielniach bezpiecznych warunków pracy,
  • umożliwienie standaryzacji przyrządów pomiarowych i przekaźników.

Przekładniki napięciowe w klasach dokładności 0,2 oraz 0,5 mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar. Zakładana jest wówczas cecha wzorcowania.

Karta katalogowa

Zapytaj o produkt

I. Przekładnik napięciowy typu US 1,2m 400:√3/100:√3 V/V; moc 2,5 VA; klasa dokładności 0,5; napięcie probiercze Up = 3 kV.

II. Przekładnik napięciowy typu US 1,2m 1000/100 V/V; moc 5 VA; klasa dokładności 1; napięcie probiercze Up = 6 kV.

Uwaga! Inne parametry do uzgodnienia.