Przekładniki prądowe niskiego napięcia do zabezpieczeń

Przekładniki prądowe do zabezpieczeń stosuje się do zasilania zabezpieczeń przekaźnikowych. Zapewniają one poprawną transformację prądów znacznie większych od znamionowych w stanach awaryjnych przetężeniowych lub zwarciowych, przy których zabezpieczenia powinny zadziałać poprawnie.

1. Przekładniki do wyłącznej współpracy z przekaźnikami MiCOM P210 i MiCOM P211 firmy AREVA T&D:

 • IZK  z otworem do nakładania na kabel
 • IZS  z otworem do nakładania na szynę
 • IZW  z zaciskami uzwojenia pierwotnego

Dla tych przekładników nie podano parametrów uzwojenia wtórnego a tylko: przekładnie, typ przekaźnika, oraz przekrój przewodu i maksymalne odległości zacisków przekaźnika od przekładnika.
 
Informacje potrzebne do zapewnienia pracy przekładnika w klasie dokładności do zabezpieczeń 5P i granicznym współczynniku dokładności ALF=15 są podane dla każdego typu przekładnika. Gwarantuje to poprawną współprace przekładnika z przekaźnikiem w układzie zapezpieczeniowym według schematów nr 1 i 2.

Układy te są przeznaczone do ochrony silników przed:

 • przeciążeniem,
 • niedociążeniem,
 • asymetrią prądów fazowych,
 • zanikiem fazy,
 • nadmiernym wzrostem temperatury.

Przekładniki są wykonane w klasie dokładności do zabezpieczeń 5P o  granicznym współczynniku dokładności  ALF=15.  Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61869-1:2009 and PN-EN 61869-2:2013-06 dopuszczalny błąd prądowy mieści się w granicach  ± 1% przy znamionowym obciążeniu i znamionowym prądzie.
 
Wariant ten ma tę zaletę, że projektant nie musi zastanawiać się nad właściwym doborem przekładnika z przekaźnikiem, ponieważ poprawne działanie tego układu zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.
 
Komplet przekładnik z przekaźnikiem w cenach fabrycznych można  zakupić zarówno  w Naszej Firmie  jak  i  w  AREVIE-ie.


Typ/Dane techniczne Zakres prądów pierwotnych
z uzwojeniem pierwotnym
IZW 1; IZW 2 5 ÷ 300 A
z otworem na kabel
IZK 1; IZK 2 50 ÷ 600 A
IZK 3 125 ÷ 1500 A
z otworem na szynę
IZS 1; IZS 2; IZS 3 150 ÷ 2000 APrzykład aplikacji dla rozruchu bezpośredniego z wykorzystaniem zabezpieczeń silników typu MiCOM P210 (wersja: 4-19,75 A, 230 V AC) lub P211 (wersja: 4-6 A, 230 V AC lub 24-230 V AC/DC) współpracujących z przekładnikami typu IZW, IZK lub IZS: 
Schemat 1 
 
Przykład aplikacji dla rozruchu „gwiazda-trójkąt” z wykorzystaniem zabezpieczeń silników typu MiCOM P210 (wersja: 4-19,75 A, 230 V AC) lub P211 (wersja: 4-6 A, 230 V AC lub 24-230 V AC/DC) współpracujących z przekładnikami typu IZW, IZK lub IZS:
Schemat 2
 
2. Przekładniki do zasilania wszelkiego rodzaju przekaźników zabezpieczeniowych:

 • IZK U  z otworem do nakładania na kabel 
 • IZS U  z otworem do nakładania na szynę 
 • IZW U  zaciskami uzwojenia pierwotnego

Przekładniki są wykonane w określonych mocach w klasach dokładności do zabezpieczeń 5P i  10P o granicznym współczynniku dokładności ALF=5; 10; 15. Zgodność przekładników z normą PN-EN 61869-1:2009 and PN-EN 61869-2:2013-06


 

Typ/Dane techniczne Zakres prądów
pierwotnych
Znamionowa moc Klasa
dokładności
z uzwojeniem pierwotnym
IZW 1U 5 ÷ 300 A 1 ÷ 5 VA 5P 15 ÷ 10P 15
IZW 2U 5 ÷ 300 A 3,5 ÷ 10 VA 5P 10 ÷ 10P 15
z otworem na kabel
IZK 1U 75 ÷ 400 A 1 ÷ 15 VA 5P 5 ÷ 10P 15
IZK 2U 50 ÷ 600 A 1 ÷ 15 VA
IZK 3U 50 ÷ 1000 A 1 ÷ 15 VA
z otworem na szynę
IZS 1U 150 ÷ 250 A 1 ÷ 5 VA 5P 5 ÷ 10P 15
IZS 2U 100 ÷ 500 A 1 ÷ 7,5 VA
IZS 3U 400 ÷ 2000 A 1,25 ÷ 15 VA
IZS 30U 100 ÷ 1500 A 1 ÷ 20 VA
IZS 31U 100 ÷ 2000 A 1 ÷ 25 VA
IZS 4U 200 ÷ 1500 A 1 ÷ 20 VA


Informacje na temat innych rozwiązań oraz szczegółowe dane techniczne można uzyskać w naszym Dziale technicznym:
tel./fax: +48 22 815 67 17
e-mail: ,

Zakłady POLCONTACT WARSZAWA
ul. Goździków 26
04-231 Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl