Przekładniki prądowe JK 24 na kabel SN

Przekładniki prądowe typu JK 24 przeznaczone są do nasuwania na kable energetyczne jednożyłowe średniego napięcia do 24 kV. Kabel energetyczny przeprowadzony przez okno przekładnika spełnia rolę uzwojenia pierwotnego oraz izolacji głównej.

Zastosowanie przekładnika typu JK 24 umożliwia eliminację stosowanych zazwyczaj przekładników wsporczych, które w polu rozdzielni zajmują wiele miejsca. 
Przekładniki prądowe JK24 mogą być montowane na dowolnych rodzajach kabli energetycznych z izolacją suchą i zakończonych dowolnego rodzaju głowicami kablowymi.

Przekładniki prądowe JK 24 produkowane są w sześciu wielkościach okna; średnice okna wynoszą 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm i 120 mm, co umożliwia założenie przekładnika JK 24 na odpowiedni kabel przygotowany do zakończenia głowicą kablową.

Przekładniki spełniają wymaganie normy przedmiotowej PN-IEC44-1, maja aprobatę Głównego Urzędu Miar dla klasy dokładności 0,5 i mogą być legalizowane. Legalizacja przekładników dokonywana jest w naszym laboratorium.

Żyła powrotna kabla musi przechodzić przez okno przekładnika i musi być cofnięta przed przekładnik co widać na schemacie obok.

 

Obwody wtórne przekładników mogą być:

  • pomiarowe jednordzeniowe w klasie dokładności 0,5 (oznaczenie „P”)
  • pomiarowe dwurdzeniowe w klasie dokładności 0,5 (oznaczenie „2P”)
  • zabezpieczeniowe jednordzeniowe w klasie 10P 10 (oznaczenie „Z”)
  • zabezpieczeniowe dwurdzeniowe w klasie 10P 10 (oznaczenie „2Z”)
  • pomiarowe i zabezpieczeniowe dwurdzeniowe w klasie 0,5 + 10P 10 (oznaczenie „PZ”)

Ogólne parametry techniczne podane są w tabeli poniżej.
Dokładne parametry – moce w klasach dokładności znajdują się w plikach PDF.


 

Wykonanie przekładnika
liczba obwodów  wtórnych
klasa dokładności
Przekładniki prądowe typu JK 24 dla kabli średniego napięcia
Średnica
okna
Ø 30
Średnica
okna
Ø 40
Średnica
okna
Ø 60
Średnica
okna
Ø 80
Średnica
okna
Ø 100
Pomiarowy 1 – rdzeniowy
klasa dokładności 0,5; FS10
oznaczenie „P”
 60 ÷ 300 A 60 ÷ 500 A 100 ÷ 750 A 150 ÷ 750 A 150 ÷ 750 A
Pomiarowy 2 – rdzeniowy
klasa dokładności 0,5; FS10
oznaczenie „2P”
100 ÷ 300 A 125 ÷ 500 A 125 ÷ 750 A 150 ÷ 750 A 300 ÷ 750 A
Zabezpieczeniowy 1 – rdzeniowy
klasa dokładności 10P 10
oznaczenie „Z”
  30 ÷ 300 A   30 ÷ 500 A   40 ÷ 750 A   75 ÷ 750 A   60 ÷ 750 A
Zabezpieczeniowy 2 – rdzeniowy
klasa dokładności 10P 10
oznaczenie „2Z”
  50 ÷ 300 A   60 ÷ 500 A 100 ÷ 750 A 150 ÷ 750 A 200 ÷ 750 A
Pomiarowy + zabezpieczeniowy
 2 - rdzeniowy
klasa dokładności 0,5; FS10 – 10P 10
oznaczenie  „PZ”
  75 ÷ 300 A 100 ÷ 500 A 125 ÷ 750 A 200 ÷ 750 A 300 ÷ 750 A


Dane techniczne:

Znamionowe  prądy  pierwotne  Ipn= 30 ÷ 750 A
Znamionowy  prąd  wtórny  Isn= 5 A 
(inne wartości do uzgodnienia)
Znamionowe  moce S2n= 5 ÷ 15 VA
Znamionowa częstotliwość 50 Hz
Dopuszczalne  trwałe  przeciążenie Ipn= ext. 120%
(po uzgodnieniu do 200%)
Obciążalność  zwarciowa  cieplna  1s Ith = 100 * I1n
(inne  wartości  do  uzgodnienia)
Obciążalność  zwarciowa  dynamiczna bez  ograniczenia (zależna od układu)
Napięcie  probiercze  izolacji  obwodów  wtórnych 3 kV
Najwyższe napięcie znamionowe
pierwotne odpowiada napięciu kabla
do 24 kV
Zakres pracy  w  temperaturze  otoczenia  od 248 K (-25°C) do 323 K (50°C)

Całość, wersja PDF

Informacje na temat innych rozwiązań oraz szczegółowe dane techniczne można uzyskać w naszym Dziale technicznym:
tel./fax: +48 22 815 67 17
e-mail: ,

Zakłady POLCONTACT WARSZAWA
ul. Goździków 26
04-231 Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl