Przekładniki prądowe nn z uzwojeniem pierwotnym ELA 1 W20

Dzięki temu, że przekładniki posiadają własne uzwojenie pierwotne, możliwy jest bardzo dokładny pomiar prądu pierwotnego od najniższych wartości. Zakres prądów pierwotnych od 1 A do 400 A.

Podstawowe dane:

Znamionowy prąd pierwotny         Ipn= 1 ÷ 400 A
Znamionowy długotrwały prąd cieplny  Ipn= ext. 120%, na życzenie 200%
Znamionowy prąd wtórny Isn= 5 A lub 1 A
Znamionowe obciążenie S2n = 2,5 ÷ 20 VA
Klasy dokładności

0,2; 0,5; 1; 3; 0,2S; 0,5S

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny 1s Ith = 60 * Ipn
Znamionowy prąd dynamiczny  Idyn = 2,5 * Ith
Znamionowa częstotliwość  f = 50 ÷ 60 Hz
Najwyższe dopuszczalne napięcie Um = 0,72 kV
Znamionowe napięcie probiercze Up = 3 kV
Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS5; FS10


 Karta katalogowa ELA 1 W20


Przekładniki ELA1 W20 w klasie dokładności 0,2 i 0,5 oraz 0,2S i 0,5S mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar. Zakładana jest wówczas cecha wzorcowania.

Informacje na temat innych rozwiązań oraz szczegółowe dane techniczne można uzyskać w naszym Dziale technicznym:
tel./fax: +48 22 815 67 17
e-mail: ,

Zakłady POLCONTACT WARSZAWA
ul. Goździków 26
04-231 Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl