Przekładniki prądowe nn do nakładania na szynę

Przekładniki prądowe typu ISN przeznaczone są do montażu bezpośrednio na szynach toru prądowego. Przekładniki mogą pracować w zakresie temperatur otoczenia od 248 K (-25°C) do 323 K (50°C) w normalnych warunkach wnętrzowych oraz w warunkach o zwiększonych narażeniach środowiskowych, np.: na statkach pełnomorskich, w górnictwie, w przemyśle chemicznym.

Przekładniki ISN w czasie montażu nasuwa się na szyny toru prądowego. Unieruchomienie przekładnika uzyskuje się poprzez docisk wkrętów mocujących.

Dane techniczne:

Znamionowy prąd pierwotny         Ipn= 30 ÷ 7500 A
Znamionowy długotrwały prąd cieplny  Ipn= ext. 120%, na życzenie 200%
Znamionowy prąd wtórny Isn= 5 A lub 1 A
Znamionowe obciążenie S2n = 0,5 ÷ 50 VA
Klasy dokładności

0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5; 1; 3;
Przekładniki ISN (oprócz przekładników ISN 0) w klasach dokładności 0,2S; 0,5S oraz 0,2; 0,5 mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar. Zakładana jest wówczas cecha wzorcowania.

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny 1s Ith = 60 * Ipn
Znamionowy prąd dynamiczny  zależy od układu szyn (praktycznie nieograniczony)
Znamionowa częstotliwość  f = 50 ÷ 60 Hz
Najwyższe dopuszczalne napięcie Um = 0,72 lub 1,2 kV
Znamionowe napięcie probiercze Up = 3 lub 6 kV
Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS5 (inna wartość po uzgodnieniu)

 

Typ/Dane techniczne Max wymiar szyn Zakres prądów pierwotnych Znamionowa moc Klasa dokładności Znamionowy prąd wtórny
ISN 0
dla poziomych szyn
dane 
20 x 6 mm 20 ÷ 300 A 0,5 ÷ 7,5 VA 0,5; 1; 3; 5 5 A lub 1 A
ISN 1
dla poziomych szyn
dane 

20 x 10 mm
30 x 10 mm
40 x 10 mm

50 ÷ 800 A 1 ÷ 15 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
ISN 2
dla poziomych szyn
dane
 

20 x 10 mm
30 x 10 mm
40 x 10 mm

75 ÷ 1000 A 2 ÷ 30 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
ISN 2
dla poziomych szyn
dane
 
50 x 10 mm
60 x 10 mm
60 x 30 mm
2 x 60 x 10 mm
150 ÷ 1250 A 2,5 ÷ 40 VA

0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S

ISN 2 
o dwóch zakresach pierwotnych
dla poziomych szyn
dane
 
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
100 ÷ 1200 A 2,5 ÷ 20 VA 0,5; 1; 3
ISN 3
dla poziomych szyn
dane
 
60 x 10 mm
80 x 10 mm
2 x 60 x 10 mm
2 x 80 x 10 mm
100 ÷ 2000 A 2,5 ÷ 30 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
ISN 30
dla pionowych szyn
dane
 
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
2 x 40 x 10 mm
2 x 50 x 10 mm
2 x 60 x 10 mm
100 ÷ 2000 A 2,5 ÷ 40 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
/NOWOŚĆ/
ISN 31; 32; 33
dla pionowych szyn
dane
 
2 x 80 x 10 mm
2 x 100 x 10 mm
2 x 120 x 10 mm
100 ÷ 3000 A 5 ÷ 40 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
/NOWOŚĆ/
ISN 4
dla poziomych szyn
dane 
2 x 80 x 10 mm
2 x 100 x 10 mm
3 x 80 x 10 mm
3 x 100 x 10 mm
500 ÷ 3000 A 5 ÷ 40 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
ISN 40; 41; 42; 43; 44
dla pionowych szyn dane
 
3 x 60 x 10 mm
3 x 80 x 10 mm
3 x 100 x 10 mm
3 x 120 x 10 mm
3 x 160 x 10 mm
1000 ÷ 5000 A 5 ÷ 40 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
ISN 4S
dla poziomych szyn
dane
 
2 x 120 x 10 mm 1000 ÷ 4000 A 5 ÷ 40 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
ISN 5
dla poziomych szyn
dane
2 x 140 x 10 mm 2000 ÷ 4000 A 10 ÷ 30 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
5 A


dane  - karta katalogowa przekładnika

 


Informacje na temat innych rozwiązań oraz szczegółowe dane techniczne można uzyskać w naszym Dziale technicznym:
tel./fax: +48 22 815 67 17
e-mail: ,
Zakłady POLCONTACT WARSZAWA
ul. Goździków 26
04-231 Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl