Przekładniki prądowe nn z otworem na kabel

Przekładniki prądowe typu ELA przystosowane są do nałożenia na kabel lub szynę i mocowania do konstrukcji. Przekładniki mogą pracować w zakresie temperatur otoczenia od 248 K (-25°C) do 323 K (50°C) w normalnych warunkach wnętrzowych oraz w warunkach o zwiększonych narażeniach środowiskowych, np.: na statkach pełnomorskich, w górnictwie, w przemyśle chemicznym.

Przekładniki ELA mają podwyższoną wartość najwyższego dopuszczalnego napięcia do 1,2 kV, a znamionowego napięcia probierczego izolacji do 6 kV. Umożliwia to szersze zastosowanie tych aparatów.

Dane techniczne:

Znamionowy prąd pierwotny         Ipn= 20 ÷ 1500 A
Znamionowy długotrwały prąd cieplny  Ipn= ext. 120%, na życzenie 200%
Znamionowy prąd wtórny Isn= 5 A lub 1 A
Znamionowe obciążenie S2n = 0,5 ÷ 40 VA
Klasy dokładności

0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5; 1; 3;
Przekładniki ELA (oprócz przekładników ELA 0) w klasach dokładności 0,2S; 0,5S oraz 0,2; 0,5 mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar. Zakładana jest wówczas cecha wzorcowania.

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny 1s Ith = 60 * Ipn
Znamionowy prąd dynamiczny  Idyn = 2,5 * Ith
Znamionowa częstotliwość  f = 50 ÷ 60 Hz
Najwyższe dopuszczalne napięcie Um = 0,72 lub 1,2 kV
Znamionowe napięcie probiercze Up = 3 lub 6 kV
Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS5 (inna wartość po uzgodnieniu)

Typ/Dane techniczne Zakres prądów pierwotnych Znamionowe obciążenie Klasa dokładności Znamionowy prąd wtórny
ELA 0 Ø16 lub Ø22 
dane
20 ÷ 300 A 0,5 ÷ 10 VA 0,5; 1; 3; 5 5 A lub 1 A

ELA 1 Ø22, Ø31 lub Ø41 
dane

50 ÷ 1000 A 1 ÷ 40 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
ELA 1 o dwóch zakresach pierwotnych Ø22, Ø31 lub Ø41 
dane
50 ÷ 800 A 1,5 ÷ 30 VA 0,5; 1; 3
ELA 1 o wielu zakresach prądów pierwotnych Ø22, Ø31 lub Ø41
dane
5 ÷ 200 A 1,5 ÷ 10 VA 0,5; 1; 3
ELA 1 szybko nasycające się (FS2) Ø22, Ø31 lub Ø41 
dane
50 ÷ 600 A 4 ÷ 40 VA 3
ELA 2 Ø60  
dane
75 ÷ 1250 A 2,5 ÷ 30 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
/NOWOŚĆ/
ELA 3 Ø90 
dane
100 ÷ 1500 A 2,5 ÷ 30 VA 0,2; 0,5; 1; 3
0,2S; 0,5S
/NOWOŚĆ/


dane  - karta katalogowa przekladnika

Informacje na temat innych rozwiązań oraz szczegółowe informacje techniczne można uzyskać w naszym Dziale technicznym:
tel./fax: +48 22 815 67 17
e-mail: ,

Zakłady POLCONTACT WARSZAWA
ul. Goździków 26
04-231 Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl