Przekładniki prądowe nn sumujące

W urządzeniach rozdzielczych dość często wynika potrzeba pomiaru sumarycznego prądu kilku przewodów za pomocą jednego amperomierza. Do tego celu stosowane są przekładniki sumujące.
Przekładnik sumujący składa się co najmniej z 2-ch uzwojeń pierwotnych i jednego uzwojenia wtórnego. Przekładnik sumujący może mieć więcej uzwojeń pierwotnych, zazwyczaj ich liczba nie przekracza 6. Uzwojenia pierwotne przekładnika prądowego sumującego podłączone są w obwody wtórne przekładników prądowych energetycznych znajdujących się w tej samej fazie.

Szczegółowe informacje:
Dane techniczne

Informacje na temat innych rozwiązań oraz szczegółowe informacje techniczne można uzyskać w naszym Dziale technicznym:
tel./fax: +48 22 815 67 17
e-mail: ,
Zakłady POLCONTACT WARSZAWA
ul. Goździków 26
04-231 Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl