Przekładniki prądowe na wyższe częstotliwości

Przekładniki prądowe zgodne z wymaganiami normy. "Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych" PN-EN 50-160.
Nasza Firma po uzgodnieniu wykonuje przekładniki  na znamionową częstotliwość 50 Hz transformujące składowe do 51 harmonicznej z dokładnością ± 1%.

Dane techniczne:

Lp Znamionowy prąd
pierwotny
Znamionowy prąd
wtórny
Max.
moc
cos
j=1
Dokładność Częstotliwość
Znamionowa Pasmo
A A VA % kHz Hz ÷ kHz
1   1 ÷ 2000 5 lub 1 10 ± 1 do 10 Do
uzgodnienia
2   1 ÷ 1000 5 lub 1 10 ± 1 do 20
3   1 ÷ 200 1 lub 0,5 5 lub 10 ± 1 do 70
4   1 ÷ 100 0,5 5 ± 1 do 300

Informacje na temat innych rozwiązań oraz szczegółowe informacje techniczne można uzyskać w naszym Dziale technicznym:
tel./fax: +48 22 815 67 17
e-mail: ,
Zakłady POLCONTACT WARSZAWA
ul. Goździków 26
04-231 Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl