Przekładnik prądowy laboratoryjny typu ILA 3
 
Przekładniki  ILA 3  przeznaczone  są  do  dokładnych  pomiarów  prądów przemiennych  w szerokim  zakresie  prądów  pierwotnych.
 
Ipn = 0,25 A ÷ 600 A 

Przekładniki  te  są  przekładnikami  wielozakresowymi.
Spełniają  wymagania normy PN-EN  60044-1.

Przekładniki mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar. Dostarczane jest wówczas świadectwo zawierające dokładne wartości błędów.
 
Parametry  przekładników  ILA 3  predysponują  je  do  stosowania w pomiarach  atestacyjnych  w  laboratoriach  i  warsztatach. Mogą  być  one  także  wykorzystywane  w  celach  pomiarowych  i dydaktycznych  w  laboratoriach  wyższych  uczelni  oraz  innych  szkołach technicznych.

Podstawowe parametry przekładników typu ILA 3

  • Klasa dokładności: 0,2
  • Znamionowe prądy wtórne: 1 A;  5 A  lub 1 A i 5 A
  • Najwyższe dopuszczalne napięcie: 0,72 kV
  • Znamionowe napięcie probiercze: 3,0 kV
  • Znamionowa częstotliwość: 50 Hz

Zakresy prądów pierwotnych Moc  w  klasie
dokładności
Wykonanie Masa
kg
  0,25 A; 0,5 A; 1 A; 2 A; 5 A;
  10 A; 15 A; 20 A; 30 A; 50 A

5 VA kl. 0,2
lub
10 VA kl. 0,2
 
bez
szyny
ok. 7,0
  1 A; 2 A; 5 A; 10 A; 15 A; 20 A;
  30 A;  50 A;  75 A;  100 A
  1 A; 2 A; 5 A; 10 A; 20 A;
  50 A; 75 A; 100 A; 400 A
5 VA kl. 0,2 z
szyną
ok. 7,5
  1 A; 2 A; 5 A; 10 A; 20 A; 50 A;
  75 A; 100 A; 150 A; 200 A; 600 A
5 VA kl. 0,2
lub
10 VA kl. 0,2

Po  uzgodnieniu  przekładniki  ILA 3  mogą  być  wykonywane:

  • w  klasach  dokładności  0,2S; 0,5S; 0,5
  • o  innych  zakresach  znamionowych  prądów  pierwotnych  i  wtórnych


Przykład  zamówienia:

Laboratoryjny przekładnik prądowy ILA 3; zakres prądów pierwotnych 1 ÷ 100 A; prąd  wtórny 5 A; moc 10 VA; kl. 0,2

Informacje na temat innych rozwiązań oraz szczegółowe dane techniczne można uzyskać w naszym Dziale technicznym:
tel./fax: +48 22 815 67 17
e-mail: ,


Zakłady POLCONTACT WARSZAWA
ul. Goździków 26
04-231 Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl