Przekładniki napięciowe

Zastosowanie przekładników napięciowych, umożliwiających pośredni pomiar napięcia, ma na celu:
- zapewnienie personelowi obsługującemu przyrządy pomiarowe i przekaźniki w rozdzielniach bezpiecznych warunków pracy
- umożliwienie standaryzacji przyrządów pomiarowych i przekaźników

Przekładniki napięciowe w klasie dokładności 0,2 oraz 0,5 mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar. Zakładana jest wówczas cecha wzorcowania.


a) Przekładnik napięciowy niskiego napięcia typu US 1,2Wykonanie I Wykonanie II
Znamionowe napięcie Kl. Moc Znamionowe napięcie Kl. Moc
pierwotne probiercze wtórne pierwotne probiercze wtórne
V kV V - VA V kV V - VA
480 : √3 3 100 : √3 0,2 1 ÷ 5 1000 6 100 0,2 1 ÷ 2,5
690 : √3 6 100
220
230
380
400
500
600
3 100
 
110
 
220
 
230
0,5 5 ÷ 10
1200 : √3 6 1 ÷ 2,5
100 : √3
220 : √3
230 : √3
380 : √3
400 : √3
500 : √3
600 : √3
3 100 : √3
 
110 : √3
 
220 : √3
 
230 : √3
0,5 5 ÷ 10
1 5 ÷ 20 1 5 ÷ 20
660 : √3
690 : √3
750 : √3
1000 : √3
1140 : √3
1200 : √3
6 660
690
750
1000
1140
1200
6
3 5 ÷ 30 3 5 ÷ 30


Przykład zamówienia :
I.  Przekładnik napięciowy typ US 1,2 400:√3/100:√3 V/V; moc 10 VA; klasa dokładności 0,5; napięcie probiercze Up=3 kV
II.  Przekładnik napięciowy typ US 1,2 1000/100 V/V; moc 15 VA; klasa dokładności 1; napięcie probiercze Up=6 kV

Wersja PDF  - nowość!

Uwaga!
Po uzgodnieniu możemy wykonać przekładniki o innych parametrach technicznych.

b) Przekładnik napięciowy niskiego napięcia typu US 1,2m

Dane techniczne:

Wykonanie I Wykonanie II
Znamionowe napięcie Kl. Moc Znamionowe napięcie Kl. Moc
pierwotne probiercze wtórne pierwotne probiercze wtórne
V kV V - VA V kV V - VA
100 : √3
220 : √3
230 : √3
380 : √3
400 : √3
500 : √3
600 : √3
3 100 : √3
 
110 : √3
 
220 : √3
 
230 : √3
0,5 2,5 100
220
230
380
400
500
600
3 100
 
110
 
220
 
230
0,5 2,5
1 2,5 ÷ 3,75 1 2,5 ÷ 3,75
660 : √3
690 : √3
750 : √3
1000 : √3
6 660
690
750
1000
6
3 2,5 ÷ 7,5 3 2,5 ÷ 7,5

Przykład zamówienia:
I. Przekładnik napięciowy typ US 1,2m 400:√3 / 100:√3 V/V; moc 2,5 VA; klasa dokładności 0,5; napięcie probiercze Up=3 kV
II. Przekładnik napięciowy typ US 1,2m 1000 / 100 V/V; moc 5 VA; klasa dokładności 1; napięcie probiercze Up=6 kV
Wersja PDF


Uwaga!
Inne parametry do uzgodnienia.

c) Przekładnik napięciowy niskiego napięcia typu US 2,5

Dane techniczne:

  • Znamionowe napięcie pierwotne: U1n =2500 V
  • Znamionowe napięcie wtórne: I2n = 100 V
  • Częstotliwość: 50 Hz
  • Klasa dokładności/Moc znamionowa S2n: 0,2/ 2 VA; 0,5/5 VA; 1/15 VA; 3/20 VA
  • Zakres napięciowy: 120% ÷ 80%
  • Zakres obciążenia: 0 ÷ S2n
  • Napięcie probiercze: Up = 6 kV
  • Temperatura pracy: 10°C ÷ 40°C
  • Na życzenie możliwość montażu na euro szynach TS 35

Uwaga! Po uzgodnieniu możemy wykonać przekładniki o innych parametrach technicznych.


Informacje na temat innych rozwiązań oraz szczegółowe dane techniczne można uzyskać w naszym Dziale technicznym:
tel./fax: +48 22 815 67 17
e-mail: ,
Zakłady POLCONTACT WARSZAWA
ul. Goździków 26
04-231 Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl