PL EN RU

Przekładniki prądowe nn sumujące

Przekładniki prądowe nn sumujące

W urządzeniach rozdzielczych dość często wynika potrzeba pomiaru sumarycznego prądu kilku przewodów za pomocą jednego amperomierza. Do tego celu stosowane są przekładniki sumujące.
Przekładnik sumujący składa się co najmniej z 2-ch uzwojeń pierwotnych i jednego uzwojenia wtórnego. Przekładnik sumujący może mieć więcej uzwojeń pierwotnych, zazwyczaj ich liczba nie przekracza 6. Uzwojenia pierwotne przekładnika prądowego sumującego podłączone są w obwody wtórne przekładników prądowych energetycznych znajdujących się w tej samej fazie.

Pobierz specyfikację

Zapytaj o produkt