PL EN RU

Przekładnik napięciowy niskiego napięcia typu US 1,2

Przekładnik napięciowy niskiego napięcia typu US 1,2

Zastosowanie przekładników napięciowych, umożliwiających pośredni pomiar napięcia, ma na celu:

  • zapewnienie personelowi obsługującemu przyrządy pomiarowe i przekaźniki w rozdzielniach bezpiecznych warunków pracy
  • umożliwienie standaryzacji przyrządów pomiarowych i przekaźników

Przekładniki napięciowe w klasie dokładności 0,2 oraz 0,5 mogą być wzorcowane przez Okręgowy Urząd Miar. Zakładana jest wówczas cecha wzorcowania.

Karta katalogowa

Zapytaj o produkt

I. Przekładnik napięciowy typu US 1,2 400:√3/100:√3 V/V; moc 10 VA; klasa dokładności 0,5; napięcie probiercze Up = 3 kV

II. Przekładnik napięciowy typu US 1,2 1000/100 V/V; moc 15 VA; klasa dokładności 1; napięcie probiercze Up = 6 kV

Uwaga! Po uzgodnieniu możemy wykonać przekładniki o innych parametrach technicznych.